Local Organising Committee

President Organising Chairperson Organising Co-Chairperson
Dr. William G. Cioffi
(2016-2018)
Dr. Rajeev Ahuja Dr. Ramesh Sharma

 

Secretary Generals   Joint Secretary General
Dr. Kuldeep Singh Dr. Vinita Puri Dr. Durga Karki

 

Joint Secretary General Assistant Secretary General  
 
Dr. Sameek Bhattacharya Dr. Piyush K Thayal  

 

Organising Secretary Administrative Director  
 
Dr. Pallab Chatterjee Ms. Elisabeth Greenfield  

 

Advisory Committee - National      
J L Gupta
C. P. Sawhney
K . Mathangi Ramakrishnan
Siti Roy Choudhary
S P Bajaj
P K Bilwani
Lt. Gen. L.P. Sadhotra
Shobha Chamania
Madhuri Gore
Karoon Agrawal
R. Bharat
Rakesh Khazanchi
B. P. Sarma
R. P Narayan
V. K. Tiwari
       
Scientific Committee Registration Committee Abstract Committee Publicity Committee
Arun K Singh
Sunil Keswani
Pramod Kumar
Prabhat Shrivastava
Atul Parashar
Surajit Bhattacharya
Srikant Langvankar
Umesh Shah
Sujata Sarabhai
Piyush Thayal
Venkateshwaran N.
Sailesh Ranade
V. Jayaraman
M L Jain
R. K Mishra
Ashish Rai
       
Reception Committee Tour/Travel Committee Finance Committee Accompanying Persons Program
V. Bhattacharya
Mukul Chandra Sarmah
Ravi Mahajan
Anant Kumar Sinha
Ravindra Tah
Ravi Chittoria
Prasanjit Goswami
Anjana Malhotra
Arun Goel
Vijay Obed
G. S. Kalra
Jayant Dash
Seema Devi Rekha
Varsha Gupta
       
Accommodation Committee Exhibition Committee Audio Visual Committee Hall Management Committee
Lokesh Kumar
Rakesh Srivastava
Sunil Kalda
Vidyapati Choudhary
Mahesh Mangal
Vijay Kumar
Aditya Agrawal
P. Lakshmi
Sanjeev Uppal
Shardendu Sharma
Nayak Bibhuti Bhusan
Maj. Gen. A.S.Bath
Lalit Makhija
Adil Hafeez
Shalabh kumar
Nikhil Panse
       

Powered by eRegNow.com      |      Privacy Policy